Ogłoszenia RadomDodaj ogłoszenie Kontakt Regulamin Edytuj lub usuń ogłoszenie  
Kategorie
Dom i Ogród (724)
Gastronomia (37)
Komputery (107)
Motoryzacja (398)
Nieruchomości (530)
Praca (4565)
Rolnictwo (60)
Różne (1268)
Sprzęt RTV AGD (95)
Ślub i wesele (215)
Telefony GSM (68)
Turystyka (135)
Usługi (4966)
Zdrowie i Uroda (247)
Partnerzy
Aktualności
Ogłoszenia Radom i okolice
   Darmowe ogłoszenia Radom i okolice. Ogłoszenia w internecie - dodaj swoje ogłoszenia: sprzedam, kupię, zamienię , anonse, oferty bezpłatne.
 Dodano: 2010-04-16 12:30:34
Archiwum aktualności
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Cena:
od: 
do: 
Statystyki
 Liczba ogłoszeń:  13685
 Oczekujące:  0
 On-line : 1  
RSS
 Studio Weselna Polska - filmowanie i fotografowanie, dron, korzystna cena!
 
 Cena: 
 Rodzaj ogłoszenia: Us?ugi
 Lokalizacja:
Polska  Radom  ul.
 
 Dodano: 2017-03-16
 Ogłoszenie ważne do: 2019-07-10
 Pokaż na mapie:  
 Opis:
Jeste?my pasjonatami filmu i fotografii, pracujemy dla przyjemno?ci, st?d przyst?pna cena w stosunku do jako?ci. Posiadamy 6 kamer, dwa aparaty oraz drona, a takze peryferia. Mieli?my okazj? obs?u?y? wiele uroczysto?ci weselnych w ró?nych miejscach Polski. Owocnie ??czymy nasze hobby do podró?owania z pasj? filmow? oraz fotograficzn?. K?adziemy nacisk na jako?? i oryginalno?? uj?? w tym szczególnym dla Was dniu - Waszym Dniu. Pragniemy, aby film i zdj?cia z Waszego wesela tworzy?y ponadczasow? jako??, ?adunek uczucia i emocje utrwalone w kadrze. Jest to naszym g?ównym celem.
Oferujemy Pa?stwu ciekawy film i nietuzinkowy fotoreporta? z przebiegu ca?ego dnia : przygotowania, ceremonia w ko?ciele, przyj?cie weselne, zabawa. Polecamy tak?e fotografi? reporta?ow? , plenerow? fotografi? artystyczn? wed?ug ?yczenia. Równie? otwarci jeste?my na wszelkie Pa?stwa propozycje i ?yczenia, je?li takowe si? pojawi?. Zawsze jeste?my elastyczni we wspó?pracy z Par? M?od? i mo?emy towarzyszy? Pa?stwu od pierwszych chwil z makija?em, a? do ko?ca wesela, je?li b?dzie takie Pa?stwa ?yczenie, gdy? pracujemy elastycznie. Oferujemy 6 pakietów na miar? i gust ka?dej Pary M?odej.
Nasze ?lubne filmy sk?adaj? si? z teledysków, które ??cz? proporcjonalnie sceny z fragmentami na ?ywo oraz ró?nymi innymi gustownie dobranymi dodatkami. Uwypuklamy najciekawsze momenty. Artystyczny i drobiazgowy monta? poszczególnych scen dodaje filmowi wyj?tkowy nastrój, co sprawia ?e s? ciekawe i mi?e dla oka widza niemal przez ca?y czas trwania projekcji. Unikamy szablonowego reporta?u na rzecz atrakcyjnego i ciekawego uchwycenia atmosfery. Staramy si? uj?? j? w sposób niebanalny. Ta us?uga skierowana jest do nieprzeci?tnego klienta, znudzonego filmowym kiczem i reporta?em weselnym. Udowodnij swojej partnerce, ?e sta? ci? na prawdziwy gest mi?o?ci, zamów wybrany przez Was pakiet us?ug.

Studio Weselna Polska oferuje Pa?stwu nast?puj?ce pakiety us?ugi na ka?d? kiesze?:

PAKIET FOTO STANDARD - 1 osoba / fotograf: (do 400 wybranych zdj?? cyfrowych, 50 odbitek 21x15, fotoksi??ka 40 kart)
PAKIET FILM LIVE - 1 osoba / kamerzysta (materia? wst?pnie zmontowany do 4 godzin)
PAKIET FILM MINI - 1 osoba / kamerzysta (megateledysk, z?o?ony z 3, 4 teledysków do 25 minut)
PAKIET FILM MAX - 1 osoba / kamerzysta: (dwie p?yty z filmem, oko?o 3 godziny, 3 egzemplarze filmu)
PAKIET KOMPLET MINI - 1 osoba: fotografia 300 foto i film ?lubny megateledysk
PAKIET KOMPLET MAX - 2 osoby: pe?ny pakiet film max i pakiet foto standard

W przeciwie?stwie do wielu komercyjnych realizatorów, wykonawców foto i video, którzy maj? zawy?one stawki i wymagania cenowe, nie podajemy jednego typowego cennika dla wszystkich. Podyktowane to zosta?o tym, i? pracujemy z prawdziwej pasji i zami?owania. Czerpiemy rado?? i do?wiadczenie z naszej pasji, jednak?e, aby pokry? koszty komunikacji, naszego wielogodzinnego wysi?ku, wniesionej pracy, aby jak najlepiej uchwyci? ten niezwyk?y dla Pa?stwa dzie?, pokry? koszty amortyzacji i technicznego zu?ycia sprz?tu, a czasami ich konserwacji, aby podczas ka?dego wesela by?y w jak najlepszym stanie, pokry? koszty energii elektrycznej na komputerowy fotomonta? oraz monta? materia?ów i ich oprawy oraz materia?ów dodatkowych na ?yczenie potrzebne s? niezb?dne ?rodki celem zrównowa?enia tych wydatków.
Bierzemy równie? pod uwag? fakt, ?e ka?da impreza ma inny charakter, przebieg, a co za tym idzie pracoch?onno??, bierzemy pod uwag? równie? zró?nicowane wymagania Pa?stwa M?odych, co do efektu finalnego. St?d nie da si? ustali? jednego cennika dla wszystkich, bez rozmowy i konsultacji z Par? M?od?, dotycz?c? szczegó?ów realizacji zdj?? i filmów.
Aby wi?c wyceni? ni?ej wymienione pakiety us?ug niezb?dny jest kontakt telefoniczny lub mailowy, w którym nakre?licie Pa?stwa w?asne wymagania, sugestie oraz propozycje, które we?miemy pod uwag? przy okre?leniu kosztów wykonania us?ugi. W tym celu prosimy o kontakt, zdziwicie si? Pa?stwo, jak bardzo jeste?my elastyczni i przyst?pni cenowo. Zapraszamy!

Oprócz tego oferujemy rejestracje wydarze? i spotka? biznesowych, wykonanie teledysków reklamowych, edukacyjnych i muzycznych w przyst?pnej cenie.
Zawsze wydajemy p?yty z gotowym materia?em zdj?ciowym oraz otrzymaj? Pa?stwo trzy komplety filmu z Waszego ?lubu i wesela (w tym ok?adka i etykieta z Pa?stwa fotografi?). Przy zamówieniu ??cznym koszt realizacji us?ugi foto & video w jeszcze korzystniejszej cenie. Polecamy si? do dyspozycji w ten szczególny dzie? i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty foto i video. Dojedziemy do Pa?stwa w ka?dy zak?tek Polski, opcjonalnie oferujemy filmowanie i fotografowanie Waszej podró?y po?lubnej. ?yczymy powodzenia i zapraszamy do owocnej wspó?pracy!
 
 Formularz kontaktowy       Numer ogłoszenia: 11747
 E-mail - weselnapolska@wp.pl
 Telefon - 881381300
www - http:// www.weselnapolska.eu
 
Zadaj pytanie Sprzedającemu poprzez e-mail. W celu szybkiego kontaktu, prosimy podać własny adres e-mail.
    
 
 Osoba kontaktowa * 
  Twój e-mail * 
  Temat * 
  Pytania/uwagi * 
    
    
glowna
kliknij w zdjęcie aby powiększyć !
glowna glowna glowna
glowna glowna glowna
Kliknij w miniaturkę, aby zmienić zdjęcie
Liczba wyświetleń strony: 317 razy.
 
Ocena (0)
 
Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |