Ogłoszenia RadomDodaj ogłoszenie Kontakt Regulamin Edytuj lub usuń ogłoszenie  
Kategorie
Dom i Ogród (719)
Gastronomia (37)
Komputery (107)
Motoryzacja (398)
Nieruchomości (530)
Praca (4559)
Rolnictwo (58)
Różne (1267)
Sprzęt RTV AGD (95)
Ślub i wesele (215)
Telefony GSM (68)
Turystyka (134)
Usługi (4957)
Zdrowie i Uroda (247)
Partnerzy
Aktualności
Ogłoszenia Radom i okolice
   Darmowe ogłoszenia Radom i okolice. Ogłoszenia w internecie - dodaj swoje ogłoszenia: sprzedam, kupię, zamienię , anonse, oferty bezpłatne.
 Dodano: 2010-04-16 12:30:34
Archiwum aktualności
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Cena:
od: 
do: 
Statystyki
 Liczba ogłoszeń:  13661
 Oczekujące:  1
 On-line : 1  
RSS
 Zosta? konsultantem w bran?y medycznej!
 
 Cena: 
 Rodzaj ogłoszenia: Wspó?praca
 Lokalizacja:
Polska  Radom  ul.
 
 Dodano: 2015-03-31
 Ogłoszenie ważne do: 2019-07-10
 Pokaż na mapie:  
 Opis:
Bran?a medyczna jest warta 123,5 MLD z?. rocznie i ro?nie o kilka procent ka?dego roku. Znale?li?my na niej swój „B??kitny Ocean” tworz?c niemal doskona?y produkt, który jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie spo?ecze?stwa, rozwi?zuje ich dotychczasowe problemy zwi?zanie z polsk? s?u?b? zdrowia, jednocze?nie poprawiaj?c ich komfort i jako?? ?ycia.

Obecnie poszukujemy specjalistów osoby na stanowisko konsultanta naszej firmy.

Abonamentowa opieka medyczna w sprzeda?y bezpo?redniej dla klienta indywidualnego jak równie? firmowego staje si? absolutnym hitem w Polsce. Obecnie abonament medyczny posiada ok. 2,5 miliony Polaków(g?ównie poprzez korporacje), a „Gazeta Prawna” podaje, ?e do 2020 roku liczba ta wzro?nie do 10 milionów.

Wyobra? sobie ...
... co by by?o, gdyby s?u?ba zdrowia wygl?da?a w ten sposób?
• Mia?by? dost?p do wi?kszo?ci(1000) dobrych placówek medycznych w ca?ej Polsce
• Nie musia?by? p?aci? za ka?d? wizyt?
• Nie musia?by? sta? w kolejkach
• Lekarze byliby dla Ciebie mili i zale?a?oby im na Twoim zdrowiu oraz opinii
• Do lekarzy specjalistów umawia?by? si? bez skierowania
• Mia?by? dost?p do infolinii 24h i pod jednym telefonem kilkana?cie tysi?cy lekarzy dost?pnych
• Kosztowa?oby Ci? to w zale?no?ci od pakietu od 49 z?/m-c

W?a?nie pozna?e? produkt, dedykowany 38 milionom mieszka?ców Polski, poniewa? ka?dy z nas jest pacjentem Pa?stwowej lub Prywatnej S?u?by Zdrowia. Do??czaj?c do naszego zespo?u nauczymy Ci? jak skutecznie ten fakt spieni??y?.

Oferujemy:
• Comiesi?czny dochód z pozyskanych klientów przez wiele lat (do kiedy op?acaj? abonament) od 25% do 55% prowizji!
• Prowizj? z zespo?u od 3% do 30%
• Mo?liwo?? obs?ugi firm – zwielokrotnienie dochodów (specjalnie przygotowana oferta dla sektora ma?ych i ?rednich firm)
• Wraz ze wzrostem ilo?ci klientów ro?nie wynagrodzenie i wysoko?? prowizji dla Partnera
• Samochody s?u?bowe mini, BMW 3,5,7 oraz Porsche Panamera
• Premie za awans od 10.000z? do 100.000z?
• Unikatowy system szkole?
• Dedykowana personalna strona sprzeda?owa pracuj?ca dla Ciebie
• Bierzemy na siebie sprzeda? i rekrutacj? – marketing 4G
• Dzia? wsparcia sprzeda?y

Wymagania
Nie stawiamy sztywnych wymaga?. Zainteresuj nas swoj? osob? tak, ?eby?my widzieli korzy?? z podzielenia si? naszym dorobkiem biznesowym w?a?nie z Tob?.

Kogo zapraszamy do wspó?pracy?
• Osoby, które szukaj? dodatkowego ?ród?a dochodu i s? gotowe, by zaanga?owa? si? czasowo.
• Osoby, które pragn? w?asnego biznesu i chc? skorzysta? z naszego do?wiadczenia, dlatego, ?e dzi?ki naszemu dorobkowi ich dzia?alno?? nie b?dzie obci??ona na starcie.
• Osoby, które posiadaj? ju? w?asny zespó? sprzeda?owy i poszukuj? innowacyjnego produktu, który mocno wzbogaci portfel dotychczas oferowanych produktów b?d? us?ug.

Korzy?ci ze wspó?pracy:
➥ Otrzymujesz dedykowanego wprowadzaj?cego, który zapewni pe?ne wdro?enie
➥ Pe?ne wsparcie ze strony firmy, dajemy system pracy czyli sposób sprzeda?y i rekrutacji
➥ Zapewniamy unikalne szkolenia (szkolenia produktowe, sprzeda?owe, indywidualne, coaching, mentoring – stacjonarne oraz cotygodniowe webinary)
➥ Nie trzeba mie? licencji by ?wiadczy? nasze us?ugi
➥ Oferowane przez nas produkty maj? presti?, nasz zespó? jest bardzo dobrze odbierany w swoich grupach spo?ecznych
➥ Budujesz portfel klientów na lata, czyli równie? dochód, który b?dzie stawa? si? dochodem pasywnym
➥ Z nami b?dziesz zawsze blisko rynku i wszelkich nowych mo?liwo?ci finansowych
➥ Poznasz wielu optymistycznie nastawionych do ?ycia i pracy ludzi

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie si? ze szczegó?ami oferty wspó?pracy na stronie: http://pakiety-medyczne.com/wspolpraca
 
 Formularz kontaktowy       Numer ogłoszenia: 7098
 E-mail - biuro@pakiety-medyczne.com
www - http:// http://pakiety-medyczne.com/
 
Zadaj pytanie Sprzedającemu poprzez e-mail. W celu szybkiego kontaktu, prosimy podać własny adres e-mail.
    
 
 Osoba kontaktowa * 
  Twój e-mail * 
  Temat * 
  Pytania/uwagi * 
    
    
glowna
kliknij w zdjęcie aby powiększyć !
glowna glowna glowna
glowna glowna glowna
Kliknij w miniaturkę, aby zmienić zdjęcie
Liczba wyświetleń strony: 207 razy.
 
Ocena (0)
 
Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |