Ogłoszenia RadomDodaj ogłoszenie Kontakt Regulamin Edytuj lub usuń ogłoszenie  
Kategorie
Dom i Ogród (350)
Gastronomia (29)
Komputery (48)
Motoryzacja (171)
Nieruchomości (226)
Praca (2087)
Rolnictwo (34)
Różne (633)
Sprzęt RTV AGD (49)
Ślub i wesele (80)
Telefony GSM (32)
Turystyka (59)
Usługi (2127)
Zdrowie i Uroda (103)
Partnerzy
Aktualności
Ogłoszenia Radom i okolice
   Darmowe ogłoszenia Radom i okolice. Ogłoszenia w internecie - dodaj swoje ogłoszenia: sprzedam, kupię, zamienię , anonse, oferty bezpłatne.
 Dodano: 2010-04-16 12:30:34
Archiwum aktualności
Wyszukiwarka
 Szukaj słów: 
 Miejscowość: 
 Kategoria: 
 Typ oferty:
 Cena:
od: 
do: 
Statystyki
 Liczba ogłoszeń:  6157
 Oczekujące:  0
 On-line : 1  
RSS
Kategoria: Usługi

Szczegółowy podział kategorii: Usługi
(2079) (48)

  Sortowanie: 

     
 0615422574c09694af10f9836375e022064abcserwisrowerowywarszawa.jpg
Profesjonalna Naprawa Rowerów Warszawa,Konstancin / Serwis Rowerów Józefos?aw,Kierszek / www.mobilny
Zaczynali?my je?d??c rowerem do Klientów. Nasz pierwszy rower z mia? z przodu silnik od kosiarki ,metalow? skrzynk? z narz?dziami na baga?niku i si?owniki od pralki frani ( zamontowane po to aby rower by? bardziej stabilny ) , wysi?gnik przy rowerze do holowania rowerów - tym to si? lata?o po mie?ci...
1.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-11
 
     
     
 220910spolki.jpg
Skup Zad?u?onych Spó?ek - Kontrole UKS art 299 ksh
Przejm? Zad?u?on? Spó?k? tel. 884-344-344 z terenu ca?ej Europy. Przej?cie udzia?ów, zmiana nazwy/siedziby/zarz?du. Je?li posiadasz spó?k? znajduj?c? si? w krytycznej sytuacji finansowej - zadzwo?. Rozwi??emy Ka?dy Problem - kontrole dobrej zmiany z US UKS ZUS etc. ? braki w dokumentacji ? tajemnica...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-12
 
     
     
 200238translation.jpg
Angielski - profesjonalne t?umaczenia
Szanowni Pa?stwo,Jestem absolwentk? filologii angielskiej i t?umaczem angielskiego z kilkuletnim do?wiadczeniem w t?umaczeniach angielsko-polskich. Specjalizacje: literatura pi?kna, media, nauki humanistyczne, biznes, media, i inne. T?umacz? tak?e streszczenia prac dyplomowych, CV. T?umaczenia ustne...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-14
 
     
     
 105530spolki.jpg
Skup Zad?u?onych Spó?ek - UKS - 299 ksh
Skupujemy Zad?u?one Spó?ki z o.o. S.A. ltd gmbh etc. Skupujemy Spó?ki w trakcie z?o?liwych celowych wyniszczaj?cych kontroli z US UKS ZUS PIP PIH etc. Po?redniczymy w sprzeda?y udzia?ów w spó?kach prawa handlowego, g?ównie w pakietach 100%, które zapewniaj? ca?kowit? kontrol? nad spó?k?. Oferow...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-15
 
     
     
 133521logo-kredyty-iqbanque-kopia.jpg
Tani bankowy kredyt konsolidacyjny dla klientów bez zdolno?ci!
Je?li twoj? bol?czk? jest posiadanie zbyt du?ej ilo?ci kredytów, a pomimo to potrzebujesz pilnie gotówki, koniecznie zg?o? si? do nas po KREDYT DO 100 000z? nawet bez zdolno?ci! Jeste?my biurem z wieloletnim sta?em, pomagamy tam, gdzie inni nie mog?. Dzia?amy szybko i profesjonalnie dzi?ki czemu ws...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-15
 
     
     
 052918dedektyw.jpg
Dowody do spraw s?dowych
Zajmuj? si? zawodowo zbieraniem dowodów do spraw s?dowych. Niezale?nie od typu sprawy ka?dy konflikt, który ma mie? fina? w S?dzie wymaga zebrania niepodwa?alnych i mocnych dowodów. Us?uga rozpoczyna si? rozpoznaniem potrzeb, a wynika to z tego, ?e jeszcze nie spotka?em si? z dwoma takimi samymi...
3500.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-18
 
     
     
 061453spolki.jpg
Sprzedam Spó?k? z o o 1991-2016 VAT-UE
Potrzebujesz pomocy przy zak?adaniu spó?ki ? Nie wiesz jaka forma dzia?alno?ci b?dzie bezpieczna dla Ciebie Twojej Rodziny i ochrony maj?tku który wypracowa?e? ? W naszej ofercie znajdziesz Spó?ki z lat 1991-2016 w cenie od 4500 z? nasza oferta czystych Spó?ek : Spó?ka z 1991 roku Kapita? Zak?adow...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-22
 
     
     
 134920home.jpg
Sprawy bankowe, gospodarcze i konsumenckie
Sprawy bankowe, uniewa?nianie niekorzystnych umów bankowych oraz innych gospodarczych jak i konsumenckich. Wstrzymywanie licytacji i egzekucji. Porozumienia z wierzycielami. Adwokaci i Radcowie Prawni, skutecznie realizuj?cy sprawy od 17 lat, na terenie ca?ego kraju. Kontakt telefoniczny: 508 281 9...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-22
 
     
     
 160638timthumb-(1).jpg
Festiwal Inspiracji – Arteterapia w pracy z dzie?mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rado
W dniu 5 marca 2017 r. w Radomiu odb?dzie si? „Festiwal Inspiracji – warsztaty podnoszenia kompetencji i umiej?tno?ci nauczyciela, wychowawcy, terapeuty. Arteterapia w pracy z dzie?mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, w...
169.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-22
 
     
     
 164640wazne.jpg
Pomoc w pisaniu wzorów prac zaliczeniowych, in?ynierskich, licencjackich, magisterskich
Grupa niezale?nych profesjonalistów pomo?e w napisaniu wzorów prac dyplomowych. Masz ma?o czasu, brakuje Ci pomys?u jak odpowiednio przedstawi? temat? Napisz do nas. Nasza oferta obejmuje zarówno pisanie prac z kierunków humanistycznych, jak i technicznych. Wykonujemy ró?nego rodzaju analizy statyst...
30.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-22
 
     
     
 
Kancelaria Prawna : zwrot wynagrodze?/odszkodowa?
Posiadasz na swojej nieruchomo?ci wbudowane linie podziemne/naziemne ? Odzyskaj swoje wynagrodzenie i odszkodowanie - gazu – w?a?ciciel urz?dze? zap?aci za wybudowane linie od roku 1969 – polubownie - ropy - wodoci?gu/kanalizacji - telekomunikacji/?wiat?owodu - energetyki Jak uzyskujem...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-23
 
     
     
 
Us?ugi transportowe na terenie kraju od 14 ep do 33 ep
Szanowni Pa?stwo ! Pragniemy zwróci? si? do Pa?stwa z propozycj? wspó?pracy w zakresie profesjonalnego transportu . Wspó?praca bezpo?rednio z firm? transportow? pomo?e Pa?stwu pomniejszy? koszty które ponie?liby?cie zlecaj?c us?ugi firmom spedycyjnym. Poni?ej przedstawiam samochody jakie posiadamy...
1.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-24
 
     
     
 060259przyczepy.jpg
Wypo?yczalnia oraz produkcja przyczep gastronomicznych
Nasza firma istnieje od 1994 roku, ju? 23 lata na rynku. Op?ata za wynajem w zale?no?ci od okresu wynosi od 1800 z? do 2250 z? netto w skali miesi?ca. Posiadamy nowe przyczepy gastronomiczne oraz handlowe wyprodukowane w 2016 roku. Przyczepy w kolorze bia?ym, czarnym, lub czerwonym. Mo?liwo?? wy...
1.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-25
 
     
     
 154339spolki1.jpg
Sprzedam Spó?k? zoo 1991-2017 rok
Potrzebujesz pomocy przy zak?adaniu spó?ki ? W naszej ofercie znajdziesz Spó?ki z lat 1991-2016 w cenie od 4500 z? nasza oferta czystych Spó?ek : Spó?ka z 1991 roku Kapita? Zak?adowy 300.000,00 z? czysta bez zobowi?za? VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe sk?adane na bie??co cena 55.000,00 z? Spó...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-26
 
     
     
 090152spolki2.jpg
Kupi? Zad?u?on? Spó?k? z o o S A
Skup Zad?u?onych Spó?ek - Po?redniczymy w sprzeda?y udzia?ów w spó?kach prawa handlowego, g?ównie w pakietach 100%, które zapewniaj? ca?kowit? kontrol? nad spó?k?. Oferowane udzia?y dotycz? zarówno spó?ek posiadaj?cych atrakcyjne przedsi?biorstwa, jak równie? firmy rozpoczynaj?ce dzia?alno?? bez...
0.00 PLN
 
Dodano: 2017-02-28
 
     
Poprzednia strona|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||43||44||45||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57||58||59||60||61||62||63||64||65||66||67||68||69||70||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82||83||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||100||101||102||103||104||105||106||107||108||109||110||111||112||113||114||115||116||117||118||119||120||121||122||123||124||125||126||127||128||129||130||131||132||133||134||135||136||137||138||139||140||141||142|Następna strona
Wyniki ogłoszeń od 1335 do 1350

Kontakt Regulamin Rejestracja Logowanie |